top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Big Fish Cafe. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Indien je het niet eens bent met enige bepaling in deze voorwaarden, verzoeken wij je vriendelijk om de website niet verder te gebruiken.

Gebruik van de website


Het gebruik van deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden en voor interactie met Big Fish Cafe.
Je gaat ermee akkoord de website niet te gebruiken voor onwettige of schadelijke doeleinden die de werking van de website kunnen verstoren of schade kunnen toebrengen aan Big Fish Cafe of derden.
Big Fish Cafe behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te beperken of te beëindigen als er sprake is van misbruik van de site of schending van deze voorwaarden.


Intellectueel eigendom


Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, en andere materialen, zijn eigendom van Big Fish Cafe of worden gebruikt met toestemming van de rechthebbenden.
Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Big Fish Cafe.


Aansprakelijkheid


Big Fish Cafe streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken op deze website, maar kan niet garanderen dat alle informatie foutloos en volledig is.
Big Fish Cafe is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winstderving of onderbreking van bedrijfsactiviteiten.


Externe links


Deze website kan links naar externe websites bevatten voor extra informatie. Big Fish Cafe is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze externe websites.


Wijzigingen in de voorwaarden


Big Fish Cafe behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden op deze pagina geplaatst.


Contact opnemen


Voor vragen over deze algemene voorwaarden of voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen via:

Big Fish Cafe
Vicariestraat 13
6851 AW Huissen
E-mail: info@bigfishcafe.nl
Telefoonnummer: 026 3259996

Laatst bijgewerkt: November 2023

bottom of page